FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

วันที่ 9 ก.ย. 2554 08:30:59
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วานนี้ (๘ กันยายน ๕๔) เวลา ๑๘.๐๐ น. ทธ.ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
บริเวณพื้นที่จังหวัดตราด และจันทบุรี ในระยะ ๑-๒ วันนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเขาสมิง บ่อไร่ เกาะช้าง
จังหวัดตราด และอำเภอขลุง มะขาม เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๘ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๙ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๘.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก                             เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๐๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU , JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ประเทศไทยตอนบนมี
ฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ตราด ๒๐๙.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

         - บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายประสูติ จิตวิสุทธิ์ศรี)

         - บ.ห้วยไร่ ต.ห่วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสุกิจ พงษ์สุวรรณ)

         - อบต.สะตอ ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายสามภพ รุ่งฟ้า)

         - บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

         - บ.แก้งเรืองพัฒน์ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

         - บ.หนองแปน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายธีระพล แสดศรี)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

         - บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายไพฑูรย์ รัตนาจารย์)

         - บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธวัชชัย ชินเดช)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel