กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พญาบน หมู่ 1 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เมื่อคืนนี้มีฝนตก ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดน้ำฝนได้ 55 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:21:41
 
บ.พญาบน หมู่ 1 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เมื่อคืนนี้มีฝนตก ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดน้ำฝนได้ 55 มม._คุณ ชุมพร ศรีแก่นจันทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS