FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่ม ในระยะ ๑-๒ วันนี้

วันที่ 11 ก.ย. 2554 14:20:12
 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๔

ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

 

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง สงขลาและพัทลุง เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ ๑-๒ วันนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยตำบลทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู
ตำบลปาล์มพัฒนา นิคมพัฒนา อำเภอมะนัง ตำบลทุ่งนุ้ย ควนกาหลง อุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง ตำบลควนโดน วังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ตำบลลิพัง ปะเหลียน ทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน ตำบลโพรงจระเข้ นาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในบางพื้นที่
วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร มีดินไหลและเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel