กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:12
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วานนี้ (๑๑ กันยายน ๕๔) เวลา ๑๔.๐๐ น. ทธ.ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
บริเวณพื้นที่จังหวัดจังหวัดสตูล ตรัง สงขลา และพัทลุง ในระยะ ๑-๒ วันนี้

- ดินไหลปิดทับถนน_บริเวณหน้าเขื่อนน้ำหรา พื้นที่ บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

- ดินไหลข้างทาง_พื้นที่ บ.ทับขอน ม.๕ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ชั่วคราว

- ดินไหลข้างทาง_พื้นที่ บ.หัวไส ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

- น้ำป่าไหลหลาก_พื้นที่ อ.เมือง ควนกาหลง ควนโดน มะนัง ทุ่งหว้า ท่าแพ จ.สตูล

- น้ำป่าไหลหลาก_พื้นที่ ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๓๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ VANUATU ไม่มีรายงานความเสียหาย
(ที่มา:
USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนตก
ชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี อุทัยธานี สระบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ๑๔๑.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

         - บ.คลองทราย ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๒๔๐ มม. (นายจำเนียร สาลี)

            - บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

            - บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๒๑๐ มม. (นายสมาน ดีเอง)

            - บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๘๐ มม. (นายชุมพร ศรีแก่นจันทร์)

            - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๖๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

            - โรงเรียนบ้านคุระ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายสมพัก โสมนัส)

            - บ.พรุ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายหวิน ขาวเขาใคร)

            - บ.หัวถนน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้  ๑๒๐ มม. (นายเจริญ ชูอ่อน)

            - บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด ต.จรัง วัดน้ำฝนได้ ๑๑๕ มม. (นายพงศักดิ์ จันทา)

            - บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายกัมพล นานช้า)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS