กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 115 มม. เกิดเหตุการณ์ดินไหลบริเวณข้างทางบ้านหัวไส ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเคลียพื้นที่แล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:50:18
 
บ.ท่างิ้ว ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 115 มม. เกิดเหตุการณ์ดินไหลบริเวณข้างทางบ้านหัวไส ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเคลียพื้นที่แล้ว คุณพงศักดิ์ จันทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS