กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่ม ในระยะ ๑-๒ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 15:30:11
 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๔

ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ ๑-๒ วันนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สะเรียง สบเมย ขุนยวม แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอทองผาภูมิ สังขละบุรี เมืองกาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอ
เขาชะเมา แกลง จังหวัดระยอง อำเภอเมือง ขลุง จังหวัดจันทบุรี และอำเภอบ่อพลอย
เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในบางพื้นที่
วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ระดับน้ำในลำคลองสูงขึ้นเต็มตลิ่งและ
มีดินไหลในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

เวลา ๑๕.๓๐ น.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS