กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งเรือง หมู่ 3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดน้ำฝนได้ 15 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:18:37
 
บ.แก้งเรือง หมู่ 3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดน้ำฝนได้ 15 มม._คุณ พิศมัย พินยศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS