กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำรู หมู่ 1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดน้ำฝนได้ 30 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:06:27
 
บ.ลำรู หมู่ 1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดน้ำฝนได้ 30 มม._คุณ ไสว ป้องเศร้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS