กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางเนียง หมู่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดน้ำฝนได้ 35 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:44
 
บ.บางเนียง หมู่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดน้ำฝนได้ 35 มม._คุณ สมบูรณ์ แซ่อึ่ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS