FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:10:05
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๓๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
 SOUTHERN IRAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศพม่าและประเทศลาวตอนบนเริ่มเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (๑๘-๒๐ กันยายน ๕๔) ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนมีฝนชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับร่องมรสุมนี้จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่างประมาณวันที่ ๒๐ กันยายน ๕๔ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ วัดได้ ๙๔.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

         - บ.สันเจริญ ต.แซ่จ่าว อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายนิยม แซ่จาว)

           - บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายบุญโฮม จำปานิล)

         - บ.ผาแดง ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางสมใจ คำภาโคตร์)

         - บ.ไหล่น้ำ ต.หนองหลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายธรรมพัฒน์ เหลืองวิไล)

         - บ.นิเถะ ต.หนองหลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเด็จ เพชรปัญญา)

         - บ.เพิ่ม ต.นาแค อ.นาโยง จ.อุดรธานี วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายหนูพร บุญหา)

         - บ.ราชดำริ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายหนูอร เชื้อนาหว้า)

         - บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

         - บ.โคกนกพัฒน์ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายดอกจวง บุตรโครต)

         - บ.น้ำมินเหนือ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายปรีชา หน่อแนว)

         - บ.เขาวง ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอาทิตย์ คำหลิน)

          - บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel