กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนอุดม ม.8 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เมื่อวานช่วง15.00น. มีฝนตก ขณะนี้ยังคงมีฝนตกเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:45:57
 
บ.โนนอุดม ม.8 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เมื่อวานช่วง15.00น. มีฝนตก ขณะนี้ยังคงมีฝนตกเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม._คุณบุญมี ผงธุลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS