กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำขนุน ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง_สภาพอากาศมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้เมืดครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:50:57
 
บ.ลำขนุน ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง_สภาพอากาศมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้เมืดครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม._คุณวิน อนุรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS