FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่ม ในระยะ ๑-๒ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 20:00:27
 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๔

ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก ขอนแก่น จันทบุรี และตราด เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในระยะ ๑-๒ วันนี้
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอหล่มเก่า หล่มสัก เมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอชาติตระการ วังทอง เนินมะปราง นครไทย จังหวัดพิษณุโลก อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อำเภอขลุง มะขาม เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และอำเภอเขาสมิง บ่อไร่ จังหวัดตราด เนื่องจาก
มีร่อง
มรสุมพาดผ่าน ทำให้มีฝนตกหนัก และเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่แล้ว
ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้
แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

เวลา ๒๐.๐๐ น.

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel