FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:07:03
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วานนี้ (๒๐ กันยายน ๕๔) เวลา ๒๐.๐๐ น. ทธ.ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก ขอนแก่น จันทบุรี และตราด ในระยะ ๑-๒ วันนี้
 

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๑ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๐๙.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๒๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ VANUATU ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี เลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วัดได้ ๑๑๒.๘ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

         - บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม)

         - บ.สันติ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายอินแหลง ไทยกรณ์)

         - บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

         - บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

         - บ.วังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายวินัย ทาสุวรรณ)

         - บ.เมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายบุญส่ง แปลงยวง)

         - บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสมพร วังคีรี)

         - บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายป๋วย บุญทะสิม)

         - บ.สองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอำนวย นิยมสุข)

         - บ.วังกกแก้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพาท ขวัญแจ่ม)

         - บ.ตาดสาน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญเกื้อ โกษาจันทร์)

                   - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

         - บ.ซึ้งบน ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสงัด เมธวัน)

          - บ.แฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิน ปั้นคำ)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel