FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:21
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- เวลา ๐๘.๐๐ น. ทธ.ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่อำเภอนาจะหลวย อำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอภูสิงห์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๒ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๔.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SAMOA ISLANDS REGION ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ในช่วงวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน นี้ ประกอบกับมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนหนาแน่นกับมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตร จ.ร้อยเอ็ด วัดได้ ๙๐.๓ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔

        - บ.ห้วยป่าทักษิณ ต.หัวข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นายสมศรี ผลหอม)

        - บ.ห้วยป่า ต.หัวข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐๐ มม. (นางบรรจงจิต เอื้อยตะ)

        - บ.แก้งเรือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นางพิศมัย พินยศ)

         - บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)

         - บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายชู พรชู)

        - บ.วังสวาบ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายดุสิต สีพันบุญ)

        - บ.เชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายบัว บุตรโครต)

        - บ.ปลวกงาม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายชวน ผสม)

         - บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเอกชัย จันทเสน)

         - บ.หนองแห้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเมืองสิงห์ มงคล)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายประทีป โถเรศ)

         - บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

         - บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายบุญไทย วังคีรี)

         - ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

         - บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายบุญเยี่ยม ศรีวงศ์)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel