กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เกาะลอย ม.3 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_ขณะนี้มีฝนตกเล็กน้อยอยู่ เมื่อคืนมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ น้ำในคลองเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในสภาวะปกติ ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก วัดปริมาณน้ำฝนได้60มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:43:14
 
บ.เกาะลอย ม.3 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_ขณะนี้มีฝนตกเล็กน้อยอยู่ เมื่อคืนมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ น้ำในคลองเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในสภาวะปกติ ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก วัดปริมาณน้ำฝนได้60มม._คุณสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS