กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งเรืองพัฒนา ม.3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อยวัดปริมาณน้ำฝน35มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:30:37
 
บ.แก้งเรืองพัฒนา ม.3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อยวัดปริมาณน้ำฝน35มม.เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มฝนยังไม่ตก_คุณคำไหล สีสันต์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS