FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหนือ ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆน้อย ไม่มีฝนตก

วันที่ 24 ก.ย. 2554 08:26:55
 
บ.เหนือ ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส วัดปริมาณน้ำฝนในช่วงเช้าได้ 50 มม._คุณ บัญชา อินทร์พรหม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel