FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบข่า ม.1 ต.สบข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าสว่าง ไม่มีฝนตก

วันที่ 25 ก.ย. 2554 09:36:13
 
บ.สบข่า ม.1 ต.สบข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าสว่าง ไม่มีฝนตก_นายบุญส่ง มูลวรรณา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel