FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:40:17
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี  

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๕ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๒.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก                  
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU
ไม่มีความเสียหาย (ที่มา:
USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน และกำลังเคลื่อนตัวออกนอกชายฝั่งประเทศเวียดนามอย่างช้าๆ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อย ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้
และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ยังมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วัดได้ ๖๗.๕ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

         - บ.ปากเหมือง ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายวัฒนะ มูลสาร)

         - บ.ห้วยรัง ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๗ มม. (นายคนึง นุชนุ่ม)

         - บ.ห้วยลาน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเสถียร นันบุญตา)

         - บ.ซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายดำรงค์ บึงกรด)

         - บ.คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมจิตร โอดจันทึก)

         - บ.วังน้ำเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพนม ญาติมล)

         - บ.ลาน ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจันทร์แก้ว แก้วหน่อ)

         - บ.สบข่า ต.สบข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญส่ง มูลวรรณา)

         - บ.เหมืองแบ่ง ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ ศรีธรรม)

         - บ.ท่าแดง ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางราตรี เนาว์แก้งใหม่)

         - บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel