FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:51
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๔ เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่ ๑, , , ๗ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และเวลา ๑๓.๐๐ น. เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่ ๑-๓ และ ๕-๗ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๘ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

              - แผ่นดินไหวล่าสุดในทวีปเอเชีย มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๙๓.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่           ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- พายุดีเปรสชัน“ไห่ถาง” (Haitang) ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีลมแรง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล   

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร วัดได้ ๑๕๔.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
            - ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ ๒ (อ่าวจอม) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘๕ มม. (นายสิทธิพงศ์ นาคพัฒ)

- บ.ป่ายางหนาด ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายอ้วน พุทธสิงห์)

            - บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๕ มม. (นายอับดลหร่อมาน บ้านนบ)

            - บ.ห้วยไร่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายแสวง ใสศรี)

            - บ.เชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๗ มม. (นายบัว บุตรโคตร)

            - บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นายสมาน ดีเอง)

            - บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

            - บ.ทับปริก ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายสมหมาย อินพรหม)

            - โรงเรียนบ้านกลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมพัก โสมนัส)

            - บ.กกโล ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายประมุข สืบสันติก)

            - บ.ทุ่งพระ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายไพวรรณ์ พุดขุนทด)

            ๔. พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก (ระยะ ๒-๓ วันนี้)

            - จังหวัดเชียงใหม่ :           อำเภอแม่แตง (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๘๕ คน)

            - จังหวัดเชียงราย :            อำเภอแม่สรวย (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๔๑ คน)

            - จังหวัดลำปาง :               อำเภอเมืองปาน ((เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑๘๓ คน)

            - จังหวัดสุโขทัย :             อำเภอศรีสัชนาลัย (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๓๖๓ คน)

            - จังหวัดตราด :                อำเภอเกาะช้าง (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑๐ คน)

            - จังหวัดกระบี่ :                อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑๐๒ คน)

            - จังหวัดระนอง :               อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑๓๘ คน)

            - จังหวัดพังงา :                 อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๕๔ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel