กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ฐานปฏิบัตการเฝ้าระวังที่4(ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดปริมาณน้ำฝนได้95มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:18
 
ฐานปฏิบัตการเฝ้าระวังที่4(ไก่แบ้ว) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดปริมาณน้ำฝนได้95มม._คุณลือชัย ศรีไสยาศน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS