กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำรู ม.6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนที่ผ่านมา ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีขุ่น ขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:55:04
 
บ.น้ำรู ม.6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนที่ผ่านมา ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีขุ่น ขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่_นายประพัฒ สมจา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS