กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวฝาย ม.3 ต.โปร่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_มีฝนตกปรอยๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา 05.00 น. ขณะนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ อยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:09:03
 
บ.หัวฝาย ม.3 ต.โปร่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_มีฝนตกปรอยๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา 05.00 น. ขณะนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ อยู่_นายสมศักดิ์ แซ่ลี้
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS