กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ตอน ม.4 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ต่อเนื่อง เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 100 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:15:40
 
บ.แม่ตอน ม.4 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ต่อเนื่อง เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 100 มม._นายมนตรี กิติรัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS