กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หมื่นด่าน ม.8 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:50:44
 
บ.หมื่นด่าน ม.8 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม._คุณลำดวน จำปาดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS