กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ฐานปฏิบัตการเฝ้าระวังที่1(อ่าวกะรัง) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากช่วงเช้า วัดปริมาณน้ำฝนได้180มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:00:37
 
ฐานปฏิบัตการเฝ้าระวังที่1(อ่าวกะรัง) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากช่วงเช้า_คุณวุฒิ ศรีพรยา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS