FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:57:36
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๓๐ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

           - แผ่นดินไหวล่าสุดในทวีปเอเชีย มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๒๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ RYUKYU ISLANDS, JAPAN ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

-   เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๓๐ ก.ย. ๕๔) พายุไต้ฝุ่น“เนสาด” (NESAT) บริเวณตอนเหนือของเกาะไหหลำเคลื่อนลงอ่าวตังเกี๋ยแล้วและได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน มีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามประมาณ ๓๐๐ กม. เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ ๑๘ กม./ชม.
คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้ ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้บริเวณ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายก จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ระนอง  ๔๑ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายริน อนุรักษ์)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายริน อนุรักษ์)

- บ.ในกรัง ต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมบัติ ศรีร่องหอย)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.ทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายเนือง สรหงษ์)

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีบ คงมีศรี)

- บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก้แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

๔. พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก (ระยะ ๑-๒ วันนี้)

            - จังหวัดระนอง :               อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๓๘ คน)

            - จังหวัดพังงา :                 อำเภอกะปง (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑๒๗ คน)

            - จังหวัดตรัง :                  อำเภย่านตาขาว (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๖๓ คน)

            - จังหวัดสตูล :                 อำเภทุ่งหว้า (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๔๙ คน)

            - จังหวัดตราด :                อำเภอเกาะช้าง (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑๐ คน)

            - จังหวัดจันทบุรี :              อำเภอขลุง (เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑๗๒ คน)
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel