กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย ช่วงเช้ายังมีฝนตกปรอยๆ วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:13:43
 
บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย ช่วงเช้ายังมีฝนตกปรอยๆ วัดปริมาณน้ำฝนได้20มม._คุณไสว ป้องเศร้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS