กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต๊ำใน ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา_มีฝนตกเล็กน้อยมากท้องฟ้ามืดครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนได้0.01มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:48:50
 
บ.ต๊ำใน ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา_มีฝนตกเล็กน้อยมากท้องฟ้ามืดครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนได้0.01มม._คุณสร้อย จักไม้
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS