FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:41:05
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

 วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

 
๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๙.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๐.๒๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. (๑ ต.ค. ๕๔) พายุโซนร้อน “เนสาด” (NESAT) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๕๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ อย่างช้าๆ คาดว่า พายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไป ส่งผลให้
ด้านตะวันออกของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ๕๕.๑ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายณรงค์  เทพทอง)

- บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๒ มม. (นายบรรเทิง  บุญธรรม)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายคนึง  ไชยธวัช)

- บ.หนอง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายจันทร์  อินสะวาท)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมบูรณ์  แซ่อึ่ง)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๘ มม. (นายสุวรรณ์  นิลคง)

- บ.สันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายนิยม  แซ่จ่าว)

- บ.ป่าฝาง ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายไล  อลินตา)

๔. พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก (ระยะ ๑-๒ วันนี้)

         - จังหวัดเชียงราย  อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๘ คน) และ อำเภอแม่จัน (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๘ คน)

            - จังหวัดพะเยา :  อำเภอปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน) และเชียงคำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๑๑ คน)

            - จังหวัดน่าน :  อำเภอท่าวังผา (เครือข่ายฯ จำนวน ๗ คน) และเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๘ คน)

            - จังหวัดหนองคาย :  อำเภอสังคม (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๓๖ คน)

            - จังหวัดพังงา :  อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน) และตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน)

            พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่น้ำในคลองเริ่มล้นตลิ่งแล้ว เครือข่ายฯ ทำการเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐        
   
                            

        

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel