กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:30:59
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๒.๓๐ น. ทธ.ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก และเลย ในระยะ ๑-๒ วันนี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๒๓ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๒๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTH OF THE FIJI ISLANDS ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “เนสาด” (NESAT) บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนได้สลายตัวแล้ว แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ ตาก เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยยังคงมีกำลัง
ค่อนข้างแรง ทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ตราด ๑๕๓.๖ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.โป่งสอ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายสุรินทร์ ห้าวสาย)

- บ.ผาแดงล่าง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญสม โรจนสายชล)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

- บ.หัวนา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวีระ กาละภูมิ)

- บ.ใหม่พัฒนา ต.ป่าพลู อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอรัญ ปาสุนัน)

- บ.ทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสิทธิ์ นามวงศ์)

- บ.ห้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายปรีชา จำแน่)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสุวรรณ์  นิลคง)

- บ.ทุ่งวังทอง ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายชูศักดิ์ สุวรรณ)

- บ.สันป่ายาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายคามิน วรกุลชัยศร)

- บ.ห้วยล้อม ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจิรายุส ธนะขว้าง)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสีพัน คำนารักษ์)

๔. พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก (ระยะ ๑-๒ วันนี้)

            - จังหวัดพะเยา :               อำเภอเชียงคำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๑๑ คน) และปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน)

            - จังหวัดแพร่ :                  อำเภอวังชิ้น (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๑๕ คน)

            - จังหวัดพิษณุโลก:            อำเภอนครไทย (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๗๙ คน)

            - จังหวัดเลย:                   อำเภอนาแห้ว (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๑ คน)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS