กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันป่ายาง ม.10 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ปริมาณน้ำฝนวันนี้วัดได้ 20มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:32:14
 
บ.สันป่ายาง ม.10 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ปริมาณน้ำฝนวันนี้วัดได้ 20มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายคามิน  วรกุลชัยศร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS