กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางพะโอ ม.1 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดทั้งวัน แต่ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 17:29:23
 
บ.ปางพะโอ ม.1 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดทั้งวัน แต่ยังไม่มีฝนตก_นายสงวน ขัดสี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS