กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ม่วงสามปี ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_ยังคงมีฝนตกปรอยๆต่เนื่องจากเมื่อคืนนี้ วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:39:27
 
บ.ม่วงสามปี ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_ยังคงมีฝนตกปรอยๆต่เนื่องจากเมื่อคืนนี้ วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม._คุณสมศักดิ์ เทียมเพชร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS