กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แพรกซ้าย ม.4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_ปริมาณน้ำฝนวันนี้วัดได้ 30 มม. น้ำฝนสะสม 2 วัน 75มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:35:36
 
บ.แพรกซ้าย ม.4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_ปริมาณน้ำฝนวันนี้วัดได้ 30 มม. น้ำฝนสะสม 2 วัน 75มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกปานกลางตอนใกล้เช้า_นายเสรี บุรีรัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS