กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่จะเราบ้านทุ่ง ม.6 ต.แม่จะเรา อ.แม่จะเรา จ.ตาก_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย เมื่อคืนมีฝนตกเกือบตลอดทั้งคืน และมาตกค่อนข้างมากในช่วงใกล้รุ่งที่ผ่านมา วัดปริมาณน้ำฝนได้150มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:25:19
 
บ.แม่จะเราบ้านทุ่ง ม.6 ต.แม่จะเรา อ.แม่จะเรา จ.ตาก_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย เมื่อคืนมีฝนตกเกือบตลอดทั้งคืน และมาตกค่อนข้างมากในช่วงใกล้รุ่งที่ผ่านมา วัดปริมาณน้ำฝนได้150มม._คุณนาม แสงจันทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS