กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางขนุน ม.6 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร_ฝนตกตลอดทั้งคืน ขณะนี้ยังคงตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:45:54
 
บ.ปางขนุน ม.6 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร_ฝนตกตลอดทั้งคืน ขณะนี้ยังคงตกปรอยๆ_คุณมนต์สิทธิ์ วงศ์ภัทรนันท์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS