กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตลิ่งสูง ม.5 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์_ฝนตกอยู่ต่อเนื่อง น้ำเพิ่มสูงขึ้น วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:50:12
 
บ.ตลิ่งสูง ม.5 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์_ฝนตกอยู่ต่อเนื่อง น้ำเพิ่มสูงขึ้น วัดปริมาณน้ำฝนได้50มม._คุณสุมาลี อำไพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS