ค้นหา
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
อบต.ปรังเผล ม.1 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี_เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย ช่วงเช้าถึงเวลา 11.00 น. ท้องฟ้ามืดคึ้ม ยังไม่มีฝนตก

วันที่ 4 ต.ค. 2554 11:09:29
 
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th