กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองแปน หมู่ 3 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 65 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:26:13
 
บ.หนองแปน หมู่ 3 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 65 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน_คุณ ธีระพล แสดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS