กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_ปริมาณน้ำฝนวันนี้วัดได้ 55 มม. สภาพอากาศขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่ และท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:40:20
 
บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_ปริมาณน้ำฝนวันนี้วัดได้ 55 มม. สภาพอากาศวันนี้มีฝนตกหนักสลับหยุดตั้งแต่เช้า จนถึงขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่ และท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายไสว ป้องเศร้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS