FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันวันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:52:47
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๔ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๕ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๙.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่     ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN           ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. พายุโซนร้อน “นาลแก” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว โดยมีศูนย์กลางห่างไปทางทิศตะวันออกของเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม ๒๐๐ กิโลเมตร คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้ และจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำต่อไป

อนึ่ง ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตก  เฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๘๙.๒ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายอนุวัฒน์ ช่วยนคร)

- บ.ตะเคียนงาม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายวิโรจน์ ห่อหุ้ม)

- บ.เล็ดตอก ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสุขวสันต์ ประครองใจ)

- บ.แปลงสี่-แม่พืช ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางพูนพร แกว่นเขตกิจ)

- บ.แพรกซ้าย ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายเสรี บุรีรัตน์)

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

- ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๓ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

- บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมเนต ดวงขวัญ)

๔. พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

            - จังหวัดจันทบุรี :              อำเภอขลุง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน)

            - จังหวัดตราด :                อำเภอเกาะช้าง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) และอำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน)

            - จังหวัดระนอง :            อำเภอกระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๐ คน) และกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน)

            - จังหวัดพังงา               อำเภอกะปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๗ คน) ท้ายเหมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๖ คน) และตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน)

            - จังหวัดภูเก็ต               อำเภอถลาง (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๖ คน)

            - จังหวัดกระบี่ :                อำเภอเขาพนม (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๗ คน)

            - จังหวัดตรัง :                 อำเภอนาโยง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน) และปะเหลียน (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน)

            - จังหวัดสตูล :                 อำเภอควนกาหลง (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๕ คน) และอำเภอควนโดน (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๙ คน)
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel