FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:22:36
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๕ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๖ ต.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดในทวีปเอเชีย มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๖.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่     ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTHERN XINJIANG, CHINA ไม่มีความเสียหาย        (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจาย  ถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรชัน นาลแก บริเวณเวียดนามตอนบน ยังคงทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนกระจาย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี  ๑๑๕.๒ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

- บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายอวบ จำเริญสุข)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.ชุมชนกิ่งแก้ว ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางคันธิยา ดมกล้า)

- บ.ในกรัง ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายทองคำ เชียงวรรณา)

- บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายสมาน ดีเอง)

- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชาญ ชุมบุตร)

- บ.บางสันตี ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายพิพัฒน์ กิจช่วยการ)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม.(นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๒ มม. (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายบุญเลิศ ปั้นทองคำ)

- บ.บางกัน ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเจริญ จันทร์ปาน)

๔. พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

            - จังหวัดจันทบุรี :              อำเภอขลุง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗๒ คน)

            - จังหวัดตราด :                อำเภอเกาะช้าง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) และอำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน)

            - จังหวัดระนอง :               อำเภอกระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๐ คน) และกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน)

            - จังหวัดพังงา :                 อำเภอกะปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๗ คน) ท้ายเหมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๖ คน) และตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน)

            - จังหวัดภูเก็ต :                อำเภอกระทู้ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๐ คน) และเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๒ คน)

           

                                                                   

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel