กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางปลา ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_เวลา 7.00 น. วัดน้ำฝนได้ 30 มม. ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:45:19
 
บ.บางปลา ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_เวลา 7.00 น. วัดน้ำฝนได้ 30 มม. ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝน_คุณมนต์ชัย ทองสกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS