FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตลาด หมู่ 9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงบ่าย ขณะนี้ไม่มีฝนตกแล้ว

วันที่ 6 ต.ค. 2554 19:38:53
 
บ.ทุ่งตลาด หมู่ 9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยในช่วงบ่าย ขณะนี้ไม่มีฝนตกแล้ว_คุณ ลิขิต หัสคุณ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel