กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่แม่เรา ม.24 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_วัดปริมาณน้ำฝนช่วงเช้า 07.00 น. วัดได้ 20 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:50:44
 
บ.ใหม่แม่เรา ม.24 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_วัดปริมาณน้ำฝนช่วงเช้า 07.00 น. วัดได้ 20 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกเล็กน้อย  คุณเสาร์ นาไพรวัลย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS