กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหวี ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 45 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย ช่วงเช้านี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 70:10:18
 
บ.บ่อหวี ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 45 มม. เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย ช่วงเช้านี้ยังมีฝนตกปีอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นางสมฤทัย รุ่งรุ่งเรือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS