กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แหลมปาย หมู่ 6 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 07:50:18
 
บ.แหลมปาย หมู่ 6 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย ไม่มีฝน_คุณ ประสิทธิ์ ธรรมณี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS