FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากหมาก หมู่ 2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้ามีเมฆปานกลาง มีฝนตปรอยๆเล็กน้อยตอนใกล้รุ่ง ขณะนี้ไม่มีฝนตกแล้ว

วันที่ 11 ต.ค. 2554 08:06:31
 
บ.ปากหมาก หมู่ 2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 20  มม. ท้องฟ้ามีเมฆปานกลาง มีฝนตปรอยๆเล็กน้อยตอนใกล้รุ่ง ขณะนี้ไม่มีฝนตกแล้ว_คุณ นนท์โชติ ช่วยพัฒน์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel