กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากหมาก หมู่ 2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้ามีเมฆปานกลาง มีฝนตปรอยๆเล็กน้อยตอนใกล้รุ่ง ขณะนี้ไม่มีฝนตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:06:31
 
บ.ปากหมาก หมู่ 2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 20  มม. ท้องฟ้ามีเมฆปานกลาง มีฝนตปรอยๆเล็กน้อยตอนใกล้รุ่ง ขณะนี้ไม่มีฝนตกแล้ว_คุณ นนท์โชติ ช่วยพัฒน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS